Kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych

Kusy szybkiego czytania oraz nowoczesnych technik pamięciowych opierają się na nauczaniu indywidualnym.

Celem autorskiego programu jest usprawnienie umiejętności zdobywania wiedzy, ale również odkrycie możliwości Ucznia, dzięki systematycznej stymulacji umysłu w trakcie regularnego treningu. Podczas treningu Uczeń poznaje nowe metody i techniki pracy, które w konsekwencji prowadzą do umocnienia procesów poznawczych, a także rozwijają wyobraźnię i myślenie przyczynowo-skutkowe. Dostarczając uczniom nowych narzędzi pracy, dajemy jednocześnie szansę na ujawnienie się ich talentów i zdolności w różnych kierunkach, w tym takich, których nie mieli okazji odkryć wcześniej podczas swojej edukacji.

Co daje program?

 • przynajmniej kilkakrotne przyspieszenie tempa czytania, poprawę rozumienia i zapamiętywania tekstu
 • umiejętność doboru odpowiednich strategii czytania do rodzaju tekstu
 • polepszenie koncentracji uwagi, poprawę funkcjonowania pamięci
 • opanowanie technik pamięciowych, rozwinięcie zdolności twórczego myślenia
 • nauka sporządzania nowoczesnych notatek, ułatwiających przyswajanie wiedzy
 • poszerzenie pola widzenia
 • naukę odpoczynku oczu
 • skrócenie czasu spostrzegania
 • wzbogacenie słownictwa i nawyk poznawania nowych słów – również w językach obcych
 • poszerzenie i pogłębienie zainteresowań intelektualnych

Często posługujemy się stereotypami uważając, że tylko nieliczni obdarzeni są talentami i zdolnościami. Tymczasem każdy z nas rodzi się z wieloma uzdolnieniami i ogromnymi możliwościami. Należy stworzyć odpowiednie warunki pozwalające je odkryć, a następnie wspierać ich rozwój. Ważnym zadaniem, stojącym przed Szkołą i Rodzicami, jest odpowiednie ukształtowanie zdolności i talentów u dzieci. Efektywne techniki uczenia się to niezbędne narzędzie wspomagające edukację człowieka XXI wieku.

Stosowanie nowoczesnych metod ułatwiających naukę, w sposób istotny:

 • wzmacnia wiarę we własne możliwości
 • podnosi motywację do nauki
 • kształtuje potrzeby poznawcze i aspiracje życiowe
 • podnosi samoocenę
 • pomaga osiągnąć cele edukacyjne
 • kreuje potrzebę zdobywania wiedzy

Co otrzymujesz w cenie kursu:

 • komplet podręczników
 • możliwość nieograniczonego kontaktowania się z trenerem w celu doskonalenia umiejętności
 • 3 piłeczki do żonglowania (którego nauczysz się w trakcie kursu)
 • wskaźnik do czytania (w przypadku kursu z opcją Szybkiego Czytania)
 • 5 kostek do gry (w przypadku kursu z opcją Technik Pamięciowych)
 • certyfikat ukończenia kursu

Często posługujemy się stereotypami uważając, że tylko nieliczni obdarzeni są talentami i zdolnościami. Tymczasem każdy z nas rodzi się z wieloma uzdolnieniami i ogromnymi możliwościami. Należy stworzyć odpowiednie warunki pozwalające je odkryć, a następnie wspierać ich rozwój. Ważnym zadaniem, stojącym przed Szkołą i Rodzicami, jest odpowiednie ukształtowanie zdolności i talentów u dzieci. Efektywne techniki uczenia się to niezbędne narzędzie wspomagające edukację człowieka XXI wieku.

JAK ZAMÓWIĆ WIZYTĘ SPECJALISTY DO DOMU?

 • Zadzwoń 536 17 17 82 lub wyślij maila: kontakt@aru org.pl i opisz swoje oczekiwania oraz podaj adres wizyty
 • Oferujemy szybkie terminy oczekiwania (do 3 dni roboczych), następnie dokonamy rezerwacji i wycenimy koszt wizyty w zależności od częstotliwości spotkań z Twoim dzieckiem
 • Uregulowanie opłat odbywa się wyłącznie poprzez wpłaty na konto bankowe Akademii Rozwoju Umysłu przed każdą wizytą specjalisty ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1416 1000 0097 2684 8709
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymujesz, mailowo bądź telefonicznie, informację potwierdzającą wizytę naszego metodyka
 • Wysokość opłat znajduje się w zakładce CENNIK.