Wczesna Nauka Czytania

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno – sekwencyjnego, lewopółkulowego.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRACY METODĄ SYMULTANICZNO SEKWENCYJNĄ:

  • Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności
  • Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego
  • Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystujemy aktywność i działanie dziecka. Przygotowany przez nas materiał sylabowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach
  • Zadania przeplatamy ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych
  • Zwracamy się prostym i zrozumiałym dla dziecka oraz sprawdzamy, czy rozumie ono polecenia

JAK ZAMÓWIĆ WIZYTĘ SPECJALISTY DO DOMU?

  • Zadzwoń 536 17 17 82 lub wyślij maila: kontakt@aru org.pl i opisz swoje oczekiwania oraz podaj adres wizyty
  • Oferujemy szybkie terminy oczekiwania (do 3 dni roboczych), następnie dokonamy rezerwacji i wycenimy koszt wizyty w zależności od częstotliwości spotkań z Twoim dzieckiem
  • Uregulowanie opłat odbywa się wyłącznie poprzez wpłaty na konto bankowe Akademii Rozwoju Umysłu przed każdą wizytą specjalisty ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1416 1000 0097 2684 8709
  • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymujesz, mailowo bądź telefonicznie, informację potwierdzającą wizytę naszego metodyka
  • Wysokość opłat znajduje się w zakładce CENNIK.