Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, iż dane takie jak nr NIP, adres e-mail, numer telefonu były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa,) związanymi z realizacją usługi handlowej.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU NIP 6571467438, REGON 260791804,
z siedzibą w Kielcach przy ul. Barwinek 14/121 25-150 Kielce, tel. 536-17-17-82, emailkontakt@aru.org.pl . Administrator nie ma obowiązku wyznaczać Inspektora Ochrony Danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU W KIELCACH wyłącznie w celu marketingu usługi w związku ze świadczeniem usług.

1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU W KIELCACH polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy ściśle współpracujący z Administratorem na podstawie stosunku prawnego.

3. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU W KIELCACH dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@aru.org.pl
z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy.

4. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

5. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU W KIELCACH do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informujemy również, że AKADEMIA ROZWOJU UMYSŁU W KIELCACH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.